coronaBeste OLVE-leden

Tot mijn grote spijt moet ik u mededelen dat het JOT 2020 niet meer door zal gaan. De Vlaamse en Waalse badminton bonden hebben samen besloten dat er geen wedstrijden meer mogen door gaan tot en met 19 april 2020. Aangezien het JOT van 10 tot en met 13 april gepland staat, is dit dus slecht nieuws voor ons.

Net zoals velen hebben wij hier het hele jaar hard naar uitgekeken en zijn we zeer teleurgesteld. We moeten wel in het achterhoofd houden dat de volksgezondheid belangrijker is dan het sportieve en het grote plezier dat velen van ons beleven op het toernooi.

We hopen dat u begrip heeft voor deze actie.

Sportieve en gezonde groeten

Het JOT-team

uitroeptekenBeste leden, ouders en spelers,

Naar aanleiding van de huidige toestand en de verscherpte maatregelen i.v.m. de verspreiding van het Corona virus ondervindt ook OLVE BC hiervan de gevolgen.

Enerzijds werden door de Belgische Badmintonfederatie en Badminton Vlaanderen alle competities stilgelegd tot 19/4.

Anderzijds werd vandaag beslist door de Gemeente Edegem om Den Willecom te sluiten tot 31/3.

Bijgevolg moet OLVE BC per direct

- Alle trainingen voor jeugdspelers en volwassen aflassen

- Alle speelmomenten voor jeugdspelers en volwassenen aflassen

Dit in eerste instantie tot 1 april. Vervolgens zal afhankelijk van de situatie, en de gemeentelijke en federale instanties een verlenging of versoepeling worden toegepast.

Met sportieve groeten

Ederic Keirsebelik

Voorzitter

coronaBeste competitiespelers,

Ten gevolge van een beslissing van alle badmintonfederaties worden alle toernooien en competitie ontmoetingen die plaatsvinden vóór 19 april 2020, zowel van liga als van PBA, opgeschort met de ondertussen wel gekende oorzaak. In de praktijk betekent dit allicht dat het badminton seizoen 2019 - 2020 bij deze voorbij is, tenzij de uitbraak van het corona virus tijdig kan getemperd worden en het sportieve leven terug mag aanvatten voor eind april... De club houdt het alleszins in het oog en houdt jullie verder op de hoogte indien er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Gelieve zeker jullie ploegleden hiervan op de hoogte te brengen!!

Haal de gezelschapsspelletjes maar boven! ;)

badminton seniorNaast de reguliere Provinciale competitie organiseert de PBA ook een seniorencompetitie, toegankelijk voor zowel recreanten als competitiespelers vanaf 35 jaar. Deze competitie wordt gespeeld volgens een apart reglement. Afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen wordt er zowel een gemengde, dames- en herencompetitie georganiseerd. Nadruk hier ligt op wedstrijdjes spelen (ALLEEN dubbel of gemengd, geen enkel) tegen andere ploegen in een goede sfeer. Een ploeg bestaat uit min. 4 en max. 6 spelers, niet noodzakelijk van dezelfde club. Je kan ook inschrijven als individu, dan word je door de PBA gekoppeld aan andere ingeschreven spelers of op de reservelijst gezet. Ontmoetingen tussen ploegen bestaan telkens uit 6 wedstrijden en worden gespeeld op verschillende zaterdagen doorheen het jaar in een door de PBA gehuurde zaal. De kost van de zaal wordt gedragen door de deelnemende ploegen (OLVE Badminton komt niet tussen in deze kost). De ploegen worden ook gevraagd zelf shuttles te voorzien voor de helft van hun ontmoetingen.


Interesse om deel te nemen? Lees het uitgebreide reglement dan even door en neem contact op met competitieverantwoordelijke Jeroen (jeroen.olve[at]gmail.com).


Inschrijvingen moeten binnen zijn tegen eind april / begin mei!