OLVE Badminton is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW). De dagelijkse leiding ligt in handen van een Raad van Bestuur. Dit bestuur wordt verkozen en gecontroleerd door een Algemene Vergadering, dewelke is samengesteld door de "effectieve leden". Effectieve leden zijn leden (+18 jaar) die zich iets meer betrokken voelen bij de werking van de club, en zich engageren om 1 avond per jaar (in februari) deze algemene vergadering bij te wonen. Je kan effectief lid worden door je hiervoor kandidaat te stellen (spreek iemand aan van het bestuur hiervoor). Je wordt dan verkozen op een volgende algemene vergadering.

Naast het bestuur, worden veel taken uitgevoerd door commissies. Zij staan (meestal) onder leiding van een bestuurslid en zijn verantwoordelijk voor een specifieke taak.

We kunnen ook rekenen op de inzet van heel veel medewerkers die niet aan een commissie verbonden zijn, zoals de speeldagverantwoordelijken, de trainers, ...

Als je zelf interesse hebt om op één of andere manier je steentje bij te dragen aan de werking van onze club, neem dan contact met ons op via ledenadmin[at]olvebadminton.be.

 

Het Bestuur

Hieronder volgt een korte voorstelling van het bestuur met de taakverdeling.

Ederic Jeroen  Yne Machiels comp Luc
Ederic Keirsebelik Jeroen Degerickx Yne Machiels Luc Colijn
Voorzitter / PR

  Ondervoorzitter

Competitie

Secretariaat

Badminfo / Recreanten

  Penningmeester

Training

Dirk Quinten li WANG  
Dirk De Kinder Quinten Hendrix  Li  Wang  

Ledenadministratie

Jeugd / JOT / Materiaal Materiaal  

 

Commissies

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de verschillende commissies met een taakbeschrijving en een ledenlijst.

Naam Verantwoordelijk bestuurslid Leden Taak
Badminfo Yne Machiels Luc Colijn Redactie van het clubblad
Computer Luc Colijn Jeroen De Vries, Jeroen Degerickx Onderhoud website, facebook, programmatie tornooi
Jeugdbestuur Rutger Hendrickx Bram Nauwelaerts, Michiel De Sitter, Marie Schrooten, Yael De Jonghe Opstellen lijst begeleiders jeugdcompetitie en PBA-circuit, organisatie ontmoeting ouders-jeugd, organisatie instuif LO ...
Jeugdtornooi (JOT) Quinten Hendrix Stef Geybels (voorzitter),  Lore Van Den Bergh, Laure De Kinder, Robbe De Sitter, Michiel De Sitter, Quinten Hendrix Voorbereiding en organisatie van het Junior OLVE Tournament. Tijdens het JOT wordt deze groep uitgebreid tot een 30-tal medewerkers
Materiaal Luc Colijn Quinten Hendrix, Li Wang Aankoop en verkoop van shuttles
Scheidsrechters Jeroen Degerickx Luc Colijn Opstellen lijst wedstrijdleiders voor competitie
Sporrtechnisch Luc Colijn Pieter Mertens, Wim Verhaege Opstellen jaarplanning van jeugdtraining
Zaalhuur Jeroen Degerickx Wim Plaum, Jeroen Degerickx, Luc Colijn Reserveren sporthal voor speeldagen/competitie/toernooi